Met de hakken in het zand!

 

Dat is wat er door ons hoofd ging toen we de reactie van de NABV doorgestuurd kregen. Zowel vanuit de ontheffingshouder als ook vanuit organisaties kregen we dit bericht. Wat gebeurd daar bij het bestuur? We lazen op de de app al de volgende reacties op dit bericht:

“Zijn ze bij de NABV alleen maar op geld uit”, “De NABV is blijkbaar bang om leden te verliezen”, Dit is niet algemene airsoft belangen dienen maar alleen eigen belangen”.

De reacties zijn best te begrijpen, zoals we vernomen hebben was het een positief gesprek met de ontheffinghouder en de NABV. Waarin de NABV zich breed voor de airsofters wou inzetten, maar gaan ze nu alleen maar voor eigen belangen.

De NABV laat aan de organisatoren het volgende weten:
“Recentelijk heeft een ontheffinghouder de NABV verzocht een groot aantal van haar regels aan te passen” (dit zodat ontheffinghouders conform NABV regelgeving bij organisaties kunnen spelen).

De NABV heeft het verzoek om de regels aan te passen  afgewezen. Wij staan volledig achter onze regels: alleen NABV-leden en geregistreerde introducees mogen meedoen aan onze evenementen. Dit om iedereen veilig te houden en ervoor te zorgen dat we ons aan de wet houden”.

Het verbaast ons dat dit er staat, elke airsofter vind veiligheid belangrijk, daar let ook de organisator op. Weet dat:
– Een ontheffinghouder wordt beter gescreend dan NABV of introducees.
– Ontheffinghouders vallen onder direct toezicht van de politie/minister J&V, de aangewezen toezichthouders voor de wet wapens en munitie
– De minister geeft wettelijke grondslag voor ontheffinghouders om te airsoften, er wordt zelfs bij de aanvraag gevraagd welke diciplines de ontheffinghouder aan wil deelnemen.
– Een ontheffinghouder valt onder art.4 van de WWM(wapen wetgeving) en in de ontheffing staat het deelnemen aan events zelfs vermeld, waardoor de wettelijke grondslag er ook is.

 

Het is daarom dus apart dat er gekozen wordt om ontheffinghouders te weigeren/buitensluiten door middel van ongelijke behadeling. Of een ontheffinghouder als NABV-lid/introducee alleen te laten deelnemen wat is indirecte verenigingsdwang is. Beide gevallen is bij wet verboden.

 

De eigen belangen lijken hieruit opmakende belangrijker, dat hierdoor organisatoren veel juridische problemen kunnen krijgen is voor hun niet belangrijk. Wel geven ze aan de organisatoren die juridische problemen krijgen door het weigeren willen ze juridisch bijstaan. Al heeft de organisator dan als nog veel gedoe aan zijn hoofd terwijl deze liever wil organiseren. De organisator wordt dus wel door de NABV gesteund, maar op de verkeerde manier.

 

Hoe dit verder gaat verlopen is afwachten, maar het mes snijd aan 2 kanten. De kans is groot dat de NABV nu op organisaties gaat jagen om te kijken of ze niet toevallig “stiekem” een ontheffinghouder toe laten zodat ze deze organisator kunnen straffen.

De stand van de NABV zorgt voor organisaties voor veel problemen; als ze ontheffinghouders toelaten kunnen ze door de NABV vervolgd worden, weigeren ze ontheffinghouders dan kunnen ze door een ontheffinghouder vervolgd worden.

 

Wanneer we meer informatie krijgen houden we u op de hoogte.

 

Brief welke de NABV naar organisaties gestuurd heeft:

Goedemiddag,

Recent heeft een ontheffinghouder de NABV verzocht om een groot aantal van haar regels aan te passen. In dezelfde mail waarschuwde deze airsoft-jurist ook voor rechtszaken tegen airsoft organisaties als zij ontheffinghouders niet zouden laten deelnemen aan airsoftsportevenementen die worden georganiseerd in verenigingsverband.

Over het verzoek en de bijgevoegde waarschuwing is niet alleen intern uitvoerig gesproken, maar het is ook besproken met juristen en met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze gesprekken hebben onze aanpak bevestigd en we willen een aantal belangrijke zaken met jullie delen.

Over het verzoek om regels aan te passen

De NABV heeft de verzoeken om haar regels aan te passen afgewezen. Wij staan volledig achter onze regels: alleen NABV-leden en geregistreerde introducees mogen meedoen aan onze evenementen. Dit is om iedereen veilig te houden en ervoor te zorgen dat we ons aan de wet houden.

Als iemand een ontheffing heeft maar geen lid is, kan die persoon alleen als introducee van een lid meedoen. Dit is hoe we de veiligheid en regels bij evenementen waarborgen. Iemand met een ontheffing kan uiteraard airsoftlocaties of schietbanen afhuren om daar de sport te beoefenen, maar dan wel buiten het verband van de vereniging. Dat is waarvoor een ontheffing gebruikt kan worden.

De NABV vindt het erg belangrijk dat alle deelnemers aan airsoft evenementen die worden georganiseerd in het verband van de NABV, lid zijn of geregistreerd zijn als introducé van een lid. Daarom is dit vastgelegd in de statuten en het licentiereglement.

Over de mogelijkheid van een juridisch proces

Omdat de NABV geen aanleiding ziet haar regels aan te passen voor enkelingen die geen lid zijn, is het niet uit te sluiten dat een ontheffinghouder die geweigerd wordt, daad bij woord voegt en een proces aanspant tegen een airsoftorganisatie.

Belangrijk om te weten is dat zo’n rechtszaak die niet wordt opgetuigd omdat een organisatie iets verkeerd doet, maar omdat die organisatie onze regels volgt. In deze kwestie beschouwt de NABV een proces tegen een organisator als een proces tegen de regels van de hele vereniging, en dus tegen de NABV zelf. Indien deze situatie zich voordoet, zal de NABV zich direct als belanghebbende voegen in het proces en zal ons juridisch team daarin het voortouw nemen.

Wij zijn voorbereid op deze situatie en zullen elke organisatie ondersteunen die hiermee te maken krijgt.

Samenvattend

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen om airsoft te beoefenen buiten de vereniging NABV. Als iemand met een ontheffing wil deelnemen aan evenementen die jullie organiseren onder de vlag van de NABV, dan kan dat alleen als introducé. Dit is uitvoerig besproken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid; van ons en onze lid-organisaties wordt verwacht dat we toezien op de integriteit van de vereniging. Eventuele rechtszaken zien we dan ook met vertrouwen tegemoet.

Hebben jullie vragen of hebben jullie ondersteuning nodig, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Vanzelfsprekend staan we je ook graag te woord als je vragen hebt over de reikwijdte van de regelgeving en de licentie die we je hebben verleend. Samen zorgen we ervoor dat airsoft een veilige en leuke sport blijft voor iedereen.

Met vriendelijke groet,