Wat is Co2 en Green Gas (GBB)

 


Als airsofter heb je een gigantische mogelijkheid aan keuzes die je moet maken. Een belangrijke is wat is beter Co2 of Gas(GG), wat is GBB? Hier zullen we je wat uitleg over geven  zodat je wellicht aan de hand daarvan kan bepalen wat het beste bij jou (type replica) past!

 

Co2 en Green Gas oftewel GG. We hebben voor Groen Gas in de loop der tijd heel wat namen voorbij horen komen, sommige mensen noemen het GGB. Hier wordt waarschijnlijk gerefereerd naar GBB Gas Blow Back. Maar ook een model Co2 is in veel gevallen een GBB Airsoft apparaat.

 

Gas is gas, zou je zeggen. Een van de verschillen is dat meestal de magazijnen voor Co2 patronen breder zijn. En kort weg kent Co2 een aantal voordelen ten opzichte van de Green Gas varianten.

Een daarvan is dat Co2 minder word beïnvloed door kou. Greengas modellen haperen nog wel eens met kou.

 

 

Om hier wat verder op in te gaan omdat Co2 minder word beïnvloed door kou. Greengas modellen haperen nog wel eens met kou.

Dit heeft te make met de atmosferische druk en het natuurkundige verschijnsel van vloeistof naar gas overgaan.

Koolstofdioxide, zoals CO2 voluit heet kent een groot toepassingen bijvoorbeeld is het de aandrijf gas in bierfusten(dit word vaak gekoeld) de andere is het de bekende prik in je frisdrank of je bubbeltjes water of het oppompen van je autobanden.

En dan groen gas,

Groen gas is niet zoals propaan. Het is propaan. Groen gas is niet R22, of Co2, of “CH2FCF3CH3” (zoals te zien op sommige flessen). Het is gewoon gewoon propaan, waaraan een andere geur is toegevoegd.

Nu zou je zeggen waarom ruikt het dan niet naar Gas?

Brandstofpropaan is geparfumeerd met mercaptaangeurstoffen voor lekdetectie. Op zichzelf heeft propaan heel weinig geur. Verschillende bottelaars van brandstof propaan gebruiken verschillende geurstoffen en dat geldt ook voor groengas bottelaars, vandaar de verschillende geuren. Groen gas en brandstof propaan zijn voornamelijk propaan, dus ze presteren uiteindelijk allemaal op dezelfde manier.

Wel zijn er 3 klasses in Groen gas; Green gas, Red gas, Black gas.

Dit heeft te maken met welke temperatuur je het gebruikt. Zoals aangegeven is groengas gevoelig voor kou. In zomerse dagen gebruikt men green gas. Als het wat kouder wordt en Green gas heeft er moeite mee dan gaat men over naar Red gas. Wordt het dan moelijk voor Red gas, dan stapt men over naar Black gas. Alleen niet alle airsoft apparaten zijn geschikt voor Black gas. het is belangrijk jezelf hier op in te lezen voordat je het gebruikt.

 

Je kan ook bij de campeerwinkel een busje propaan halen en via internet een adapter bestellen zodat je jouw magazijnen kan vullen. Je moet dan wel siliconen olie halen om er een paar druppels op de koppeling van de propaantankje te doen voordat je de adapter er op draait. Dit zodat je rubbers niet te snel uitdrogen.

 

De aggregatietoestand is de macroscopische (met het blote oog waarneembare) verschijningsvorm van een gegeven hoeveelheid materie. De overgang van de ene naar de andere aggregatietoestand van materie is een fysisch proces, onder invloed van temperatuur en druk: er vinden geen chemische veranderingen plaats.

Traditioneel worden drie aggregatietoestanden onderscheiden:

Dampdruk

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dampdruk

Dampdruk (ook wel dampspanning) is de druk die de damp van een stof op de wanden van een gesloten ruimte uitoefent.

Wanneer een gecondenseerde fase – bijvoorbeeld een vloeistof of een kristallijne vaste stof – in een gesloten ruimte met een groter volume dan het eigen volume tot evenwicht gebracht wordt, gaat een deel van de gecondenseerde fase over in damp.

De damp oefent een druk uit op de wanden van de gesloten ruimte. Deze druk is sterk afhankelijk van de temperatuur en de vluchtigheid van de (vloei)stof en wordt de dampdruk genoemd. Bij voldoende hoge temperatuur zal de dampdruk één atmosfeer bedragen. Deze temperatuur wordt bij vloeistoffen het normaal kookpunt genoemd omdat bij deze temperatuur het verdampingsproces niet langer alleen maar aan het oppervlak plaatsvindt maar ook in staat is overal in de vloeistof dampbellen te vormen.

 

Butaan, propaan en koolstofdioxide (koolzuur): deze gassen zijn tot vloeistof verdicht.

In een container, Co2 in de zilveren 12gram capsules en GreenGas in de verschillende vul flessen

 

Propaan (GG-GreenGas)

BeschrijvingKleurloos, reukloos gas

Omdat propaan van zichzelf geurloos is wordt vaak de stof mercaptaan toegevoegd aan propaan dat in gasflessen zit. De zwavelachtige geur van mercaptaan alarmeert de gebruiker zodat een eventueel lek of mankement tijdig kan worden gesignaleerd.

Dampdruk(bij 20°C) 8,39 × 105 Pa

 

kooldioxide, koolzuurgas (CO2)

Bij afkoeling tot −78 °C gaat koolstofdioxide direct over (rijpt) in de vaste aggregatietoestanddroogijs of koolzuursneeuw genoemd. Vaste koolstofdioxide ziet er ongeveer uit zoals ijs gevormd uit water. Bij een normale luchtdruk smelt droogijs niet als het verwarmd wordt, maar het sublimeert (verdampt) direct terug naar de gastoestand. Pas boven een druk van 5,2 bar (de druk in het tripelpunt, zie ook de grafiek hiernaast) smelt droogijs bij −56 °C en komt het in de vloeibare fase zonder direct een gas te vormen. Als men bij 15 °C de druk verhoogt tot boven de 50 bar, wordt koolstofdioxide vloeibaar.

 

Voorkomen in de natuur en uitstoot door de mens

Koolstofdioxide ontstaat bij diverse natuurlijke processen, onder andere bij savanne- en bosbranden, uitstoot door vulkanen, verteringsprocessen in natte oerwouden en mangroven, en komt vrij via CO2-uitwisseling met de zeeën en oceanen. De eenvoudigste manier om koolstofdioxide te produceren is echter de verbranding van koolstofhoudende stoffen, bijvoorbeeld houtskool en fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas. Dit proces is voor de mensheid een van de belangrijkste energiebronnen. De menselijke/industriële CO2-uitstoot is volgens de huidige wetenschappelijke inzichten bijna 6% van de totale aardse CO2-uitwisseling. Deze 6 procent moet door het systeem worden opgenomen om de concentratie CO2 constant te houden.

 

De belangrijkste processen om vrijgekomen koolstofdioxide weer uit de atmosfeer te verwijderen zijn CO2-opname door groene planten en opname door de oceanen. Omdat er geen netto toename van bossen op Aarde is, draagt fotosynthese door groene planten alleen tijdelijk bij aan de verwijdering van koolstofdioxide uit de atmosfeer. De opnamesnelheid van koolstofdioxide in de oceanen is daarom bepalend voor de concentratieverandering. De opname gaat langzaam, omdat koolstofdioxide wel snel oplost in de bovenste lagen van de oceaan, maar er ook weer snel uit wordt afgegeven. Het transport naar diepere waterlagen waardoor koolstofdioxide uiteindelijk echt uit de kringloop zou verdwijnen duurt vele honderden jaren.[5]

Van de 6% koolstofdioxide (3,2 gigaton) die de mens toevoegt aan de natuurlijke kringloop door het verbranden van fossiele brandstoffen, wordt twee procentpunt gecompenseerd door permanente opname in de diepere waterlagen van de oceaan. De overige vier procentpunt hebben sinds het begin van de industriële revolutie geleid tot een stijging van de CO2-concentratie van circa 280 ppm tot pieken boven 410 ppm in 2017. In 2015 doorbrak de gemiddelde concentratie wereldwijd voor het eerst de grens van 400 ppm.

 

 

 

Er zijn uiteraard nog andere opties zoals HPA etc. 

 

Onze tip: Ga voor Co2! Het komt van nature al voor in de lucht, je verliest geen gas bij het gebruiken en het wordt (bijna) niet beïnvloed door de temperatuur. 

Adapter voor onderstaande propaantank.