NABV en ontheffing gaan samen

egin december was eer een meeting met de NABV directeur heer Schoots en de eerste ontheffinghouder heer van Kempen.

Samen hebben ze gepraat over hoe ze in de hobby gekomen zijn en wat hun passie is voor de sport.
Ook hebben ze het er samen over gehad hoe ze de inzet van beide partijen zien in de toekomst op het gebied van airsoft.

Er is op dit moment een samenwerking bezig met de NABV en de ontheffinghouder om een nieuw type 40mm projectiel voor de sporters geregeld te krijgen.
De ontheffinghouder heeft hier al onderzoek naar gedaan en de NABV doet uitgebreider onderzoek om er zeker van te zijn dat er niks over het hoofd wordt gezien. Dit zou namelijk een nieuwe dimensie kunnen geven aan de milsim/tac-sim

Mogelijk is het ook dat de NABV haar velden openstelt voor ontheffinghouders, maar dit is een bestuursaangelegenheid en dit moet daarom eerst uitvoerig besproken voordat dit aangepast kan worden. Dit betekent namelijk ook dat er vele regels aangepast dienen te worden, waaronder de statuten.

Zodra er meer informatie is houden we u op de hoogte.