🗞Uitspraak Raad van State in het voordeel van verzamelaar!

Eind september stapte de Drentenaar naar de rechter. Omdat hij het niet eens is met o.a. het verplicht lid zijn van de NABV.

Onlangs volgde de uitspraak zoals bij rtvdrenthe te lezen is:

Justitieminister Ferd Grapperhaus is veel te snel geweest met het weigeren van een ontheffing voor het bezit van airsoftwapens die een verzamelaar uit Elim heeft aangevraagd. Dit vindt de Raad van State waar de verzamelaar in hoger beroep is gegaan. Justitie en Veiligheid moet de hele aanvraagprocedure opnieuw optuigen, zo blijkt uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter.

Voor de 36-jarige man uit Elim, die niet met zijn naam in de publiciteit wil, zit er een principiële kant aan. Hij mag namelijk de als twee druppels water op echte wapens lijkende airsoftapparaten alleen verzamelen als hij lid is van de airsoftvereniging NABV. Hij vindt dat de overheid hem niet kan verplichten om lid te worden van een vereniging.

Als enige alternatief kan hij bij de minister een ontheffing van de Wet Wapens en Munitie (WWM) aanvragen. Dat deed hij. De minister wees de aanvraag af met de mededeling dat de verzamelaar daarmee alleen maar de lidmaatschapseis wilde omzeilen. Dat vindt de Raad van State niet juist. De WWM kent een paar weigeringsgronden. Daar hebben de ambtenaren op het ministerie de ontheffingsaanvraag niet langs gelegd.

Update❗️

Een opmerkelijke uitspraak op gronden van de ABRvS zelf.

Jammer genoeg hoefde de afdeling hierna niet meer in te gaan op de aangevoerde gronden, maar het uiteindelijke resultaat blijft hetzelfde.

Iedereen kan voor 80,00 Euro een ontheffing vragen voor het bezit, vervoer, binnenkomen, uitgaan, enz van Airsoft apparaten. Een ontheffing is vijfjaar geldig.

Ook mag de minister geen zwaardere eisen stellen aan de ontheffing dan aan de vrijstelling met daaraan gekoppeld verplicht lidmaatschap van de NABV. Hierdoor zal bij iedereen die voor een VOG in aanmerking komt een ontheffing niet geweigerd kunnen worden.

Indien de minister wel zwaardere eisen stelt is dit in strijd met de vrijheid van vereniging omdat de minister de keuzevrijheid van het (niet) verenigen beïnvloedt.
Hierover bestaat al een arrest van het EHRM.

Bron: Peter Vuwa