Met de hakken in het zand!

Met de hakken in het zand!

Met de hakken in het zand!

 

Dat is wat er door ons hoofd ging toen we de reactie van de NABV doorgestuurd kregen. Zowel vanuit de ontheffingshouder als ook vanuit organisaties kregen we dit bericht. Wat gebeurd daar bij het bestuur? We lazen op de de app al de volgende reacties op dit bericht:

“Zijn ze bij de NABV alleen maar op geld uit”, “De NABV is blijkbaar bang om leden te verliezen”, Dit is niet algemene airsoft belangen dienen maar alleen eigen belangen”.

De reacties zijn best te begrijpen, zoals we vernomen hebben was het een positief gesprek met de ontheffinghouder en de NABV. Waarin de NABV zich breed voor de airsofters wou inzetten, maar gaan ze nu alleen maar voor eigen belangen.

De NABV laat aan de organisatoren het volgende weten:
“Recentelijk heeft een ontheffinghouder de NABV verzocht een groot aantal van haar regels aan te passen” (dit zodat ontheffinghouders conform NABV regelgeving bij organisaties kunnen spelen).

De NABV heeft het verzoek om de regels aan te passen  afgewezen. Wij staan volledig achter onze regels: alleen NABV-leden en geregistreerde introducees mogen meedoen aan onze evenementen. Dit om iedereen veilig te houden en ervoor te zorgen dat we ons aan de wet houden”.

Het verbaast ons dat dit er staat, elke airsofter vind veiligheid belangrijk, daar let ook de organisator op. Weet dat:
– Een ontheffinghouder wordt beter gescreend dan NABV of introducees.
– Ontheffinghouders vallen onder direct toezicht van de politie/minister J&V, de aangewezen toezichthouders voor de wet wapens en munitie
– De minister geeft wettelijke grondslag voor ontheffinghouders om te airsoften, er wordt zelfs bij de aanvraag gevraagd welke diciplines de ontheffinghouder aan wil deelnemen.
– Een ontheffinghouder valt onder art.4 van de WWM(wapen wetgeving) en in de ontheffing staat het deelnemen aan events zelfs vermeld, waardoor de wettelijke grondslag er ook is.

 

Het is daarom dus apart dat er gekozen wordt om ontheffinghouders te weigeren/buitensluiten door middel van ongelijke behadeling. Of een ontheffinghouder als NABV-lid/introducee alleen te laten deelnemen wat is indirecte verenigingsdwang is. Beide gevallen is bij wet verboden.

 

De eigen belangen lijken hieruit opmakende belangrijker, dat hierdoor organisatoren veel juridische problemen kunnen krijgen is voor hun niet belangrijk. Wel geven ze aan de organisatoren die juridische problemen krijgen door het weigeren willen ze juridisch bijstaan. Al heeft de organisator dan als nog veel gedoe aan zijn hoofd terwijl deze liever wil organiseren. De organisator wordt dus wel door de NABV gesteund, maar op de verkeerde manier.

 

Hoe dit verder gaat verlopen is afwachten, maar het mes snijd aan 2 kanten. De kans is groot dat de NABV nu op organisaties gaat jagen om te kijken of ze niet toevallig “stiekem” een ontheffinghouder toe laten zodat ze deze organisator kunnen straffen.

De stand van de NABV zorgt voor organisaties voor veel problemen; als ze ontheffinghouders toelaten kunnen ze door de NABV vervolgd worden, weigeren ze ontheffinghouders dan kunnen ze door een ontheffinghouder vervolgd worden.

 

Wanneer we meer informatie krijgen houden we u op de hoogte.

 

Brief welke de NABV naar organisaties gestuurd heeft:

Goedemiddag,

Recent heeft een ontheffinghouder de NABV verzocht om een groot aantal van haar regels aan te passen. In dezelfde mail waarschuwde deze airsoft-jurist ook voor rechtszaken tegen airsoft organisaties als zij ontheffinghouders niet zouden laten deelnemen aan airsoftsportevenementen die worden georganiseerd in verenigingsverband.

Over het verzoek en de bijgevoegde waarschuwing is niet alleen intern uitvoerig gesproken, maar het is ook besproken met juristen en met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze gesprekken hebben onze aanpak bevestigd en we willen een aantal belangrijke zaken met jullie delen.

Over het verzoek om regels aan te passen

De NABV heeft de verzoeken om haar regels aan te passen afgewezen. Wij staan volledig achter onze regels: alleen NABV-leden en geregistreerde introducees mogen meedoen aan onze evenementen. Dit is om iedereen veilig te houden en ervoor te zorgen dat we ons aan de wet houden.

Als iemand een ontheffing heeft maar geen lid is, kan die persoon alleen als introducee van een lid meedoen. Dit is hoe we de veiligheid en regels bij evenementen waarborgen. Iemand met een ontheffing kan uiteraard airsoftlocaties of schietbanen afhuren om daar de sport te beoefenen, maar dan wel buiten het verband van de vereniging. Dat is waarvoor een ontheffing gebruikt kan worden.

De NABV vindt het erg belangrijk dat alle deelnemers aan airsoft evenementen die worden georganiseerd in het verband van de NABV, lid zijn of geregistreerd zijn als introducé van een lid. Daarom is dit vastgelegd in de statuten en het licentiereglement.

Over de mogelijkheid van een juridisch proces

Omdat de NABV geen aanleiding ziet haar regels aan te passen voor enkelingen die geen lid zijn, is het niet uit te sluiten dat een ontheffinghouder die geweigerd wordt, daad bij woord voegt en een proces aanspant tegen een airsoftorganisatie.

Belangrijk om te weten is dat zo’n rechtszaak die niet wordt opgetuigd omdat een organisatie iets verkeerd doet, maar omdat die organisatie onze regels volgt. In deze kwestie beschouwt de NABV een proces tegen een organisator als een proces tegen de regels van de hele vereniging, en dus tegen de NABV zelf. Indien deze situatie zich voordoet, zal de NABV zich direct als belanghebbende voegen in het proces en zal ons juridisch team daarin het voortouw nemen.

Wij zijn voorbereid op deze situatie en zullen elke organisatie ondersteunen die hiermee te maken krijgt.

Samenvattend

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen om airsoft te beoefenen buiten de vereniging NABV. Als iemand met een ontheffing wil deelnemen aan evenementen die jullie organiseren onder de vlag van de NABV, dan kan dat alleen als introducé. Dit is uitvoerig besproken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid; van ons en onze lid-organisaties wordt verwacht dat we toezien op de integriteit van de vereniging. Eventuele rechtszaken zien we dan ook met vertrouwen tegemoet.

Hebben jullie vragen of hebben jullie ondersteuning nodig, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Vanzelfsprekend staan we je ook graag te woord als je vragen hebt over de reikwijdte van de regelgeving en de licentie die we je hebben verleend. Samen zorgen we ervoor dat airsoft een veilige en leuke sport blijft voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Veluwe Airsoft nog geen nieuwe locatie

Veluwe Airsoft nog geen nieuwe locatie

Veluwe Airsoft nog geen nieuwe locatie

 

De gemeente Overbetuwe wil niet dat er een airsoftbaan komt bij de Rijkerswoerdse Plassen, staat vandaag te lezen in “De Geldelander”.

Veluwe Airsoft zou hier namelijk een recreatie locatie van willen maken met activiteiten op het water, maar ook als boogschieten en airsoften. Alleen bij het airsoften heeft de gemeente zo haar bedenkingen, de gemeente vindt dat deze niet binnen het bestemmingsplan passen.

 

Veluwe Airsoft is al 2 jaar met deze locatie bezig en de betrokken partijen waren allemaal positief, maar nu plots weigert de gemeente de vergunning.

Veluwe Airsoft kon zich hier niet in vinden en ging naar de gemeentelijke beroeps- en bezwaarcommissie, welke hem in het gelijk stelde. Deze commissie stelde dat er geen juridische gronden zijn om de aanvraag te weigeren en adviseerde daarom ook om de vergunning alsnog te laten verstrekken. Maar ook dit advies legde de gemeente naast zich neer.

 

NABV en ontheffing gaan samen

NABV en ontheffing gaan samen

NABV en ontheffing gaan samen

egin december was eer een meeting met de NABV directeur heer Schoots en de eerste ontheffinghouder heer van Kempen.

Samen hebben ze gepraat over hoe ze in de hobby gekomen zijn en wat hun passie is voor de sport.
Ook hebben ze het er samen over gehad hoe ze de inzet van beide partijen zien in de toekomst op het gebied van airsoft.

Er is op dit moment een samenwerking bezig met de NABV en de ontheffinghouder om een nieuw type 40mm projectiel voor de sporters geregeld te krijgen.
De ontheffinghouder heeft hier al onderzoek naar gedaan en de NABV doet uitgebreider onderzoek om er zeker van te zijn dat er niks over het hoofd wordt gezien. Dit zou namelijk een nieuwe dimensie kunnen geven aan de milsim/tac-sim

Mogelijk is het ook dat de NABV haar velden openstelt voor ontheffinghouders, maar dit is een bestuursaangelegenheid en dit moet daarom eerst uitvoerig besproken voordat dit aangepast kan worden. Dit betekent namelijk ook dat er vele regels aangepast dienen te worden, waaronder de statuten.

Zodra er meer informatie is houden we u op de hoogte.

Concept Aanpassing Wet Wapens & Munitie!

Concept Aanpassing Wet Wapens & Munitie!

🧑🏼‍⚖️concept Aanpassing Wet Wapens & Munitie!✍🏼

Ringen rond de roos

Het eindrapport van de commissie Wet Wapens en Munitie(WWM) is uit, een pakket bestaande uit 132 pagina’s.

De NABV kwam al met een sneak-preview naar buiten, maar wat staat er daadwerkelijk in?

Omdat het om 132 pagina’s gaat is het niet ik 1 A4’tje samen te vatten en dan nog duidelijk te houden of niks te vergeten. Daarom is het aan te raden om dit te lezen wanneer je er de tijd voor hebt. Of onderaan de opsomming te lezen.

De afgelopen 10 maanden hebben de vijftien leden van de commissie – ondersteund door de secretaris – hard gewerkt aan dit rapport. Door een nauwkeurige probleeminventarisatie op te stellen, door vervolgens adviezen te formuleren, door deze samen te brengen in dit rapport.

Dit rapport is opgesteld omdat de WWM een rommeltje is. Er zit wijziging op wijziging in wat voor veel onduidelijkheden zorgt bij zowel overheidsinstanties als burgers. In het vuurwapen gedeelte werden er “reparaties” uitgevoerd omdat de gemaakte regels in strijd waren met andere weten zoals Europese wetgeving. Voor ons airsofters werd airsoft er ook even tussen geparkeerd met de bijbehorend regelgeving.

In dit rapport wordt er een advies in 8 punten aangegeven, hieronder die betrekking hebben op onze airsoft sport:

 1. Veiligheid in ringen

Betrek meer dan voorheen de partners in de wereld van de (legale) Wet wapens en munitie (hierna: Wwm) bij het creëren van veiligheid. Neem als overheid meer de regie, en leg de uitvoering en verantwoordelijkheid neer bij erkende en gecertificeerde organisaties. Geef die een meldplicht en houd daar als overheid stevig toezicht op.

 1. Verplicht lidmaatschap van een bij een erkende koepel aangesloten vereniging. De commissie Wwm adviseert een strakke organisatie van het Wwm-veld: alleen schieten, verzamelen, handelen, airsoftsport beoefenen in het kader van een verplicht lidmaatschap van een vereniging of organisatie die is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende landelijke koepel.
 2. Nieuwe opzet van de Wwm

In de nieuwe Wwm moet voor iedere gebruikersgroep het redelijk belang, de specifieke eisen en eventuele inperkingen op het vlak van grondrechten en privacy specifiek beschreven worden. Werk dat uit in één heldere nieuwe Regeling wapens en munitie, met per gebruikersgroep een afzonderlijke paragraaf. Beperk de werking van de Circulaire wapens en munitie tot instructie van de minister aan de uitvoering.

 1. Nieuwe definities.
  Het einde van de ‘sprekende gelijkenis’ Schrap het begrip sprekende gelijkenis volledig uit de wet, definieer (vuur)wapens specifiek en creëer daarmee duidelijkheid voor burgers, handhavers en rechters. Beperk het aantal categorieën waarin wapens worden ingedeeld tot drie, en zoek meer aansluiting bij Europese indelingen en begrippen.
 2. Eén wapenvergunning
  Schrap de begrippen verlof, akte, consent en ontheffing, en spreek over een wapenvergunning. Geef die uit in een vorm van een creditcard en vermeld op de achterkant waartoe iemand gerechtigd is, net zoals bij een rijbewijs.
 3. Verleng de geldigheidsduur van verloven en aktes tot 5 jaar
 4. Stop definitief met de e-screener
 5. Bestrijd 3D-printen: stel voorbereidingshandelingen strafbaar

Airsoft sport

Als we kijken naar de airsoftsport is te zien dat ze naar een nieuwe WWM willen met 3 pilaren in plaats van 5. Airsoft valt in de huidige wetgeving onder de WWM, Regeling Wapens en Munitie(RWM) en Circulaire Wapens en Munitie(CWM). Wat we zien bij het plan voor de nieuwe WWM is dat dit de 3 nieuwe pilaren worden:

Daarbij komen ook de huidige 5 categorieën te vervallen, en is het plan voor 3 categorieën welke; A, B, en C zullen heten.

“Definitie

Het afscheid nemen van het begrip ‘sprekende gelijkenis’ heeft met name voor de definiëring van airsoftwapens grote consequenties. Om toch een basis te creëren van een vorm van regulering, heeft de commissie een oplossing gevonden in een vrij technische beschrijving van een airsoftwapen, die als volgt luidt: lucht-, gas-, veerdruk- of electro-pneumatisch wapen, dat ontworpen en bedoeld is om uitsluitend bolvormige, niet-metalen projectielen met een kaliber niet groter dan 8 millimeter en een mondingsenergie van meer dan 0,5 joule maar niet meer dan 3,5 joule te verschieten.”

Hierop zou het dus ook mogelijk zijn om airsoft apparaten van een ander kaliber dan 6mm te mogen bezitten. Ik heb het hierbij over bezitten omdat in een verder stuk ik het heb over deelname aan events en welke beperkingen daar aan kunnen zitten. Op dit moment is het bezit van airsoft apparaten met ander kaliber dan 6mm ook al toegestaan. Alleen online wordt de B in de afkorting als “Belangen” ook wel eens voor “Beperkingen” gezet.  Dit omdat vanuit de vereniging men alleen 6mm mag schieten maar in de wet geen beperking staat van welk type kaliber voor airsoft. In de huidige wetgeving staat net zoals in het voorstel een maximaal aantal Joule dat geschoten mag worden.

 

Het stukje Definitie gaan verder met de volgende tekst: “Het gaat dus niet (meer) om het uiterlijk, als wel om de technische werking en specificaties die een voorwerp tot airsoftwapen definiëren. Voor de duidelijkheid: ook de sterkere gelblasters vallen hieronder. Gelet op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen denkt de commissie dat dat verstandig is.”

Categorisering

 De commissie stelt voor om airsoftwapens te plaatsen in categorie C (verboden voor minderjarigen + draagverbod). De geringe letselpotentie maakt van een airsoftapparaat een wapen dat qua categorisering zich het best laat vergelijken met de luchtdrukwapens, die eveneens in categorie C zijn ingedeeld. Tevens lijkt deze categorisering meer aan te sluiten bij de wijze waarop in ons omringende landen naar airsoftapparaten wordt gekeken. De commissie ziet geen redenen om het bezit van een airsoftapparaat in de privésfeer te blijven verbieden, los van het feit dat dit (bijna) niet te handhaven is.”

“Categorie C.6.b.:
i. Signaal-, licht-, sein-, alarm-, lucht-, gas-, veerdruk en airsoftwapens, blanke wapens, pijlen, pijlpunten en enkelschots zware wapens
ii. Vuurwapens die bestemd zijn om te worden geladen met andere patronen dan randvuurpatronen in het kaliber .22 of centraalvuurpatronen;
iii. Vuurwapens die bestemd zijn om als voortdrijvende lading uitsluitend gebruik te maken van zwart kruit of ontstekingssas, met uitzondering van vuurwapens die ingericht zijn voor het verschieten van randvuurpatronen in het kaliber .22 met een patroonlengte van meer dan 18 mm;
iv. Onderdelen zoals vermeld bij de punten 1 en 2 van de definitie van ‘onderdelen en hulpstukken’, die deel zijn van, bestemd zijn voor of behoren bij de wapens vermeld bij de punten i, ii en iii.”

Het voorstel is dus zoals de NABV al aangaf om airsoft vanaf 18 jaar vrij te stellen wanneer het airsoft apparaat harder schiet dan 0,8Joule en max. 3,5Joule. Hierbij komt wel een draag verbod. Dit houd in dat men er niet openbaar mee mag lopen maar wel vervoeren in afgesloten verpakking (bijvoorbeeld een koffer of tas). Verkoop zal dan alleen door erkenningshouders mogen gebeuren welke een registratieplicht hebben. Iets wat bij onze sport onlogisch is omdat er veel airsoft apparaten van over de grens gekocht worden.

Er staat ook bij vermeld dat de NABV dit standpunt niet deelt en dat de NABV bepleit dat airsoftapparaten verboden blijven op de huidige voet, dus ook in de privésfeer.

Verplicht lidmaatschap:

Voor de vuurwapenschutters maar eigenlijk ook voor de airsofters is het zo dat men verplicht lid is van een vereniging. Voor de vuurwapenschutters is het verplichte lidmaatschap er al sinds 2013 af nadat de Raad van State hierover een uitspraak deed. Voor de airsoft sport was er een airsofter uit Drenthe die hier mee bezig was. Door te weinig hulp is dit alleen gestrand.

Het voorstel van de commissie is om juridisch te kijken hoe er een goede grondslag in de wet gesteld kan worden zodat voor zowel vuurwapenschutters als ook airsofters gesteld kan worden dat ze verplicht lid moeten zijn van een door de minister erkende vereniging.

“We merken daarbij wel op dat het de minister vrij moet staan om meer dan één koepel of vereniging te erkennen die zich met een specifieke doelgroep bezighoudt, zolang zo’n koepel of vereniging zich inhoudelijk en kwalitatief maar houdt aan de gestelde eisen. Anders zou er een te grote inperking van het verenigingsrecht ontstaan.”

Dit betekend dus dat er dan meer verenigingen kunnen ontstaan waar airsofters lid bij moeten zijn. Airsofters kunnen dan kiezen welke vereniging zei vinden welke het beste bij hen past. Hierbij is het de bedoeling dat er een overkoepelende branche- of belangenorganisatie komt welke erkend is door de overheid. Een vereniging hoeft dan niet meer erkend te zijn maar de vereniging moet wel lid zijn van de overkoepelende branche- of belangenorganisatie. Dit is nu te zien dat men lid is van een schietvereniging en die schietvereniging is lid van de KNSA.

 

Lidmaatschap bij meer dan 1 persoon

“Daarnaast adviseert de commissie om in groepsverband (meer dan 1 persoon) uit te oefenen activiteiten met airsoftapparaten alleen toe te staan in het kader van een lidmaatschap van een door de minister erkende organisatie (thans de NABV)”

Dit zodat men op straat niet zomaar plots groepjes airsoftende spelers tegen zou kunnen komen. Ook met de angst voor terroristische organisaties als ook mede Extremistische groeperingen die mogelijk trainen met airsoft apparaten maakt dat ze het verplicht willen maken om lid te zijn. Zo denken ze dat in te kunnen perken.

Ook wil de commissie dat beginners in voldoende mate worden opgeleid alvorens de airsoftsport te kunnen beoefenen. Dit zou dan plaats kunnen vinden in combinatie met het verplichte lidmaatschap.

“Om een structuur in te kunnen richten die het mogelijk maakt om nieuwe leden te toetsen op geschiktheid, kennis of vaardigheden waarover zij moeten beschikken voordat zij worden toegelaten als volwaardig lid, is het noodzakelijk om de Wwm aan te passen zodat de vrijstelling enkel van toepassing is op volwaardige leden.”

De NABV wil ook dat personen die niet actief in de sport zijn ook lid kunnen zijn van een vereniging. Het gaat dan om bijvoorbeeld medewerkers van sportaanbieders, toezichthouders of andere officials.

Ook stelt de NABV voor om minderjarige spelers de sport te kunnen alten beoefenen, zei mogen dan geen airsoft apparaat bezitten, maar in verenigingsverband op aangewezen locaties onder begeleiding van gekwalificeerde instructeurs en/of wedstrijd officials de sport beoefenen.

 

Recreatief gebruik

De commissie ziet geen reden om anders met het recreatief gebruik van airsoft apparaten anders om te gaan dan op verenigingsverband. Ze zien dit net als het kleiduivenschieten. Erkenningshouders is het toegestaan om airsoft apparaten recreatief beschikbaar te stellen. Dit wordt dan wel onder strike regels gesteld.

De NABV ziet liever dat deze partijen bij hun aangesloten blijven.

 

3D printen

In het stuk wordt er over het printen van 3D vuurwapens gesproken. Met de huidige techniek waarbij er ook in de airsoft sport onderdelen geprint worden is dit een belangrijk punt om mee te nemen.

In het advies wordt alleen gesproken over essentiële onderdelen van een vuurwapen. Dit betekend dus dat hierover geen wijzigingen zullen plaatsvinden.

 

Zwaardere straffen

Er werd gesteld dat het illegaal bezitten of het onjuist gebruiken van airsoft apparaten zoals openbaar mee rond lopen, zwaarder gestraft zou worden. Dit is in het hele rapport niet terug te vinden. Er wordt aangegeven dat het wetboek strafvordering wat dingen moeten veranderen. Maar dit is niet van toepassing op het illegaal voor handen hebben van wapens of het illegaal gebruik van wapens zoals aangegeven bijvoorbeeld openbaar dragen.

 

 Wat vind de NABV?

Als je het document bekijkt: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/20/tk-bijlage-eindrapport-commissie-wet-wapens-en-munitie-ringen-rond-de-roos

Zie je op pagina 126 alles opgesomd staat waarom de NABV tegen het advies van de Commissie WWM is. Dit is een best wel groot stuk tekst en kan daarom voor wie het wil zelf opgezocht worden en gelezen worden.

 

Het vervolg

De commissie zal in het voorjaar van 2023 de kamer informeren over de plan van aanpak voor het vervolgproces. Dus een nieuwe Wet Wapens en Munitie zal daarna pas gemaakt kunnen worden. Ikzelf vermoed pas in het begin van 2024.

 

Samenvatting:

 • Vanaf 18 jaar vrij te bezitten van 0,5 joule tot maximaal 3,5 joule met een maximale diameter van 8 mm aan te verschieten projectielen/bb’s (Cat C6b i.p.v. nu Cat 1);
 • Onderzoeken juridisch kader om verplicht lidmaatschap van erkende vereniging in de wet vast te stellen, en meerdere erkende airsoft verenigingen;
 • Alleen bij beoefenen van de sport met meer dan 1 persoon verplicht lidmaatschap door minister erkende organisatie;
 • Opleiding voor beginners;
 • Minderjarige spelers “binnen de muren van de vereniging” toestaan;
 • Geen wijziging in strafmaat bij overtreden wet.
skirms mogen gewoon gehouden worden bij ACS. NABV verspreid nepnieuws?

skirms mogen gewoon gehouden worden bij ACS. NABV verspreid nepnieuws?

📢update: skirms mogen gewoon gehouden worden bij ACS. NABV verspreid nepnieuws?

Het is misschien wat overdreven maar op de site van de NABV(NABV.nl) staat recentelijk dat het
strafbaar is om te airsoften op een locatie zonder licentie terwijl dit niet juist is.

 

Daarom leg ik aan de hand van de huidige wet en regelgeving je het volgende graag uit.
En volgt voor de snelle lezers een korte samenvatting.

Om met een airsoft apparaat te spelen moet je dus lid zijn van een door de minister erkende
vereniging(lees momenteel alleen de NABV), of daarbij een introducé/aspirant of bewijs van
deelname van hebben. Of volgens artikel 13 van de WWM mag de korpschef dit ook geven als
uitvoerend orgaan namens de minister.

Vervoer:
Om te spelen bij een erkenningshouder zoals ACS mag je als NABV lid gewoon van/naar skirms van hun rijden. Hier is geen toestemming van een erkende vereniging voor nodig. Het zelfde als je bij de lokale schietbaan wil gaan schieten. Dit staat in RWM art 17 a.
Spelen:
In de RWM staat hier niks over. Maar in de CWM staat dat dit alleen mag op plekken welke zijn aangewezen door een door de minister erkende vereniging. Maar in het slotstuk wordt hier ook toestemming gegeven aan de korpschef om verenigingen hiervoor toestemming te geven. Aangezien ACS ook ACA vereniging is kan de korpschef hier ook toestemming voor geven. Wat de korpschef ook gedaan heeft.
Het is dus voor NABV leden toegestaan om te Airsoften bij ACS!🟢

 

Hier vat ik het geheel kort samen. Indien je de gehele kwestie wilt begrijpen staat de volledige uitleg er onder.

 

In de samenvatting staat het volgende:
“NABV ontvangt de afgelopen weken geregeld vragen of airsoften bij sportaanbieders zonder relatie met de NABV mag. Graag verduidelijkt de NABV deze kwestie. Het is verboden om naar een event te gaan dat niet op de website van de NABV staat aangemeld. Je riskeert hiermee een boete en een strafblad.”
Om dit goed uit te leggen zullen er verwijzingen zijn naar de wetstekst. Hierbij zullen ook stukken uit deze delen van de wet geciteerd worden. Dit kan het mogelijk langdradig maken. Maar om een goed en duidelijk beeld te geven zijn dit belangrijke stukken. Onderaan vind u de samenvatting van het geheel.

Update:

Vandaag heeft ACS zoals afgesproken de korpschef ontvangen.

Echter werd onze post door de NABV als foutieve informatie gezien.

Maar de kogel is door de kerk.

 

Conclussie je mag er gewoon gaan skirmen!👍🏼
In tegenstelling tot het bericht

Zou de post van de NABV dan geen specifieke betrekking hebben gehad tof ACS Munnikenzeijl.

Uitleg:


Als we kijken naar de wet staat airsoft dan staat deze twee keer genoemd in de WWM(Wet Wapens
en Munitie).
In WWM art 1 staat (https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-10-11/#Paragraaf1_Artikel1):
1 In deze regeling wordt verstaan onder:
a.de wet: de Wet wapens en munitie;
b.de Minister: de minister van Justitie en Veiligheid;
c.de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
d.jachtakte: een jachtakte als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
natuurbescherming, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;
e.de bedrijfsruimte van de erkende: de ruimte waarin de erkende de handelingen, waarop
zijn erkenning betrekking heeft, verricht of doet verrichten;
f.buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in
artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
g.schietvereniging: de vereniging die blijkens de in een notariële akte opgenomen statuten
tot doel heeft haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen;
h.airsoftapparaat: lucht-, gas-, of veerdrukwapen met een maximum schotkracht van 3,5
joules, welk wapen voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis
toont met vuurwapens;
i.airsoftvereniging: de vereniging die blijkens de in een notariële akte opgenomen statuten
tot doel heeft haar leden de gelegenheid te bieden de airsoftsport te beoefenen;
j.de kleine erkenninghouder: de beheerder van een erkenning voor een bedrijf als bedoeld in
artikel 10 van deze regeling, die met het oog op de aard van zijn werkzaamheden niet met
gunstig gevolg het verplichte examen, bedoeld in artikel 9 van deze regeling, hoeft te hebben
afgelegd.
2 Overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wet.
In WWM art 13 staat(https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-10-
11/#Paragraaf8_Artikel13):

1 Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden
te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen
binnenkomen of te doen uitgaan.
2 Onze Minister kan, onverminderd artikel 9, ontheffing verlenen van een of meer verboden
genoemd in het eerste lid, met het oog op:
a.gebruik door de krijgsmacht, de politie en de overige openbare dienst;
b.onderwijs ten behoeve van de krijgsmacht, de politie en de overige openbare dienst;
c.doorvoer van wapens of munitie.
3 Op een ontheffing met het oog op doorvoer is artikel 20, tweede en derde lid, van
overeenkomstige toepassing.
4 Het eerste lid is niet van toepassing op het doen uitgaan van een wapen van categorie I,
indien op basis van artikel 6 van het Besluit strategische goederen geen vergunning voor het
uitvoeren van militaire goederen uit Nederland is vereist.
5 Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een verzoek tot
ontheffing.
Hier is vooral lid 1 en 2 van toepassing, De ontheffing kan gegeven worden door dienst Justis welke in
dienst van de minister werkt maar ook de korpschef welke namens de minister ontheffingen en
verloven mag afgeven.
Maar wel in de RWM(Regeling wapens en Munitie en de CWM(Circulaire Wapens en Munitie.
In de RWM staat airsoft vernoemd in artikel 17a t/m h.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-10-11/0#Paragraaf9a

 

Art 17a:
1. Van het verbod in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het
overdragen, voorhanden hebben en vervoeren van airsoftapparaten voor de beoefening van
de airsoftsport in verenigingsverband aan personen die ten minste de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt en door middel van een bewijs van lidmaatschap kunnen aantonen lid te
zijn van een door de Minister erkende airsoftvereniging.
2. De vrijstelling ingevolge het eerste lid geldt voor het vervoeren slechts langs de weg en het
tijdsbestek welke redelijkerwijs voor het vervoer zijn geboden voor:
a.het vervoeren tussen de woning en de schietbaan;
b.het vervoeren tussen de woning en door de airsoftvereniging, bedoeld in het eerste lid,
aangewezen bijeenkomsten en beurzen in het kader van de airsoftsport of voor de
airsoftsport te gebruiken wedstrijdterreinen;
c.het vervoeren tussen de woning en de erkende wapenhandelaar;
d.het vervoeren van en naar de landsgrens teneinde een airsoftapparaat te doen
binnenkomen of uitgaan.

Hier in staat bij lid 1 dus dat je airsoft apparaten mag vervoeren/hebben/overdragen als je lid bent
van een door de minister erkende vereniging. Dit is momenteel alleen de NABV.

Bij lid 2 staat dat je over de meest logische route je airsoft apparaat mag vervoeren:
-a. van/naar schietbaan (Deze hoeft NIET KNSA of NABV aangesloten te zijn)
-b. van/naar bijeenkomsten/beurzen aangewezen door de erkende airsoft vereniging(lees: NABV).
Dit zijn dus events bij organisatoren welke aangesloten zijn bij de NABV maar ook de NAC en
aangemelde privé events.
-c. van/naar erkende wapenhandelaar. Een erkende wapenhandelaar mag (airsoft) wapens verkopen.
Zoals bijvoorbeeld Krale, maar ook Critical Hit en ACS zijn erkende wapenhandelaar
-d. van/naar de landsgrens. Dus als je in belgië(of ander buitenland) gaat spelen/hebt gespeeld. Of
dat je daar heen gaat/vandaan komt met een airsoft apparaat voor bijvoorbeeld aan/ver-koop

Art 17 b. Lid 1 gaat over de ontheffing om te mogen spelen. Dat de speler aspirant
lid/voorlopig lid moet zijn van een erkende vereniging(momenteel alleen de NABV), of een
introducé zijn van een erkende vereniging.
In lid 2 gaat het over dat een erkende verenigingslid zijn/haar airsoft apparaat mag
overdragen aan een introducé of aspirant lid.
Art 17 c. Dit lid gaat over de plaatsen waar je met een airsoft apparaat mag komen. Dit zijn
op publieke plaatsen m.u.v. de openbare weg. Dit mag als je lid bent van een erkende
vereniging (momenteel alleen de NABV) of van die vereniging aspirant lid bent of introducé.
Indien een erkende vereniging een georganiseerd event wilt houden moet dit met
toestemming van de korpschef.
Dit alles tijdens het moment dat het event plaatst vind op en nabij een event plaatsvind.
Art 17 d. Wordt er vrijstelling gegeven aan erkenningshouder voor het in/uitvoeren,
vervaardigen, transformeren, voor derden herstellen, overdragen, voor handen hebben van
airsoft apparaten.
Art 17 e. Is het stuk dat buitenlandse spelers toestemming geeft om in Nederland te kunnen
spelen met de uitnodiging van een erkende vereniging. Dit mag van 2 dagen voor tot 2 dagen
na het evenement.
Art 17 f. Een vrijstelling voor vervoersbedrijven om airsoft apparaten te mogen vervoeren.
Art 17 g. Personen die in dienst zijn van een erkenningshouder mogen airsoft apparaten
vervoeren.
Art 17 h. Een ontheffing voor bedrijven met een kleine erkenning (bijvoorbeeld paintball
centra) om airsoft apparaten te blauwdrukken, te graveren, dan wel aan een andere
oppervlakte behandeling te onderwerpen.
De artikelen 17 b t/h zijn niet direct belangrijk, maar wel handig om te weten en bij te vermelden.
Vooral ook met het oog op buitenlandse spelers.
Als we kijken naar de CWM dan staat in Bijzonder deel B art 2.9.1 een heel stuk over airsoft.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-
01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.9

 

De CWM weergeeft in artikel 2.9.1 dat een airsoft vereniging alleen maar een notariële akte hoeft te
hebben.
Onder een airsoft sportvereniging wordt verstaan: de vereniging die blijkens de in een
notariële akte opgenomen statuten tot doel heeft haar leden in de gelegenheid te stellen om
sportactiviteiten met behulp van een of meer airsoftapparaten te beoefenen (artikel 1,

eerste lid, aanhef en onder h en i, RWM). Alleen leden van de op grond van artikel 17a,
eerste lid, RWM aangewezen vereniging(en) komen in aanmerking voor de in dit lid
genoemde vrijstelling.
Wanneer de airsoft ook een erkende vereniging wil zijn dan staat in lid 1 t/m 6 de regels waar een
airsoft vereniging aan moet voldoen.
Het aparte hier in is dat de rechters in Nederland al eerder hebben aangegeven dat de minister geen
eisen mag stellen aan een vereniging. Lid 1 t/m 6 zijn daarom eigenlijk in strijd met de rechtspraak.
CWM art 2.9.2 is een verwijzing naar de RWM welke het mogelijk maakt voor buitenlandse spelers
om in Nederland te spelen.
In CWM art 2.9.3 staat dat alleen erkenningshouders mogen handelen in airsoft apparaten.
En CWM art 2.9.4 staat hoe je airsoft apparaten moet opslaan tijdens vervoer en hoe je reis met
vervoer moet zijn. Daarnaast staat er ook dat ze gehouden moeten worden op het adres van een lid
van een door de minister erkende vereniging. En gedragen mogen worden op plaatsen welke door de
erkende vereniging zijn aangewezen. Maar ook door de korpschef aangewezen plekken:
Het dragen van airsoftapparaten op voor het publiek toegankelijk plaatsen, is slechts
toegestaan indien de verantwoordelijke korpschef schriftelijk toestemming heeft verleend
aan betreffende vereniging om de wedstrijd/het evenement/de bijeenkomst te houden, met
uitzondering van de openbare weg.

All locked: Hoe zit het juridisch eigenlijk?

All locked: Hoe zit het juridisch eigenlijk?

📝All locked: ⚖️Hoe zit het juridisch eigenlijk❓

Onze airsoft apparaten zijn mooie dingen, met de juiste upgrades en onderhoud ook erg effectief. Maar het grootste gedeelte van de tijd liggen ze bij de meeste personen opgeslagen.

Alleen hoe zit dat nu met dat opslaan tijdens vervoer en transport?

Mag je een airsoft apparaat vervoeren in de doos waarin je deze gekocht hebt?

Mag je jouw airsoft apparaten in een koffer onder je bed opslaan?

 

Als we naar de wet kijken zien we dat onze airsoft apparaten in de Wet Wapens en Munitie(WWM) vallen onder categorie 1. Dit houd in dat het ongewenste wapens zijn. Ze zijn op echt lijkend en voor afdreiging geschikt. Dit betekend dus dat je ze in principe niet mag hebben (maar door de regulering zijn ze onder voorwaarden vrijgesteld). Daarom is er vanuit de wetgeving geen opslag eis voor categorie 1 wapens.

Dit betekend theoretisch gezien dat je ze voor je woonkamer raam kan zetten. Maar naast dat dit voor onrust zorgt en diefstal gevoelig is, is het ook niet aan te raden vanwege je lidmaatschap.

 

In de Circulaire Wapens en Munitie (CWM) staan de eisen waaraan een vereniging moet voldoen om van de minister een erkende airsoft vereniging te worden. Eén van die eisen is dat dat er het volgende in de statuten moet staan:

“een bepaling die eisen ten aanzien van de leden stelt voor plaatsen waar airsoft apparaten zowel bij het lid thuis, als ook elders opgeborgen dienen te worden. Uitgangspunt van de bepaling is dat de bergplaats(en) voor airsoft apparaten voldoende garanties biedt/bieden om te voorkomen dat airsoft apparaten, behoudens in huis uit (inpandig) te voeren test-, (oefen-) en onderhoudsmomenten, terstond voor bedreiging en afdreiging aangewend kunnen worden;”

Dus dat er een eis moet zijn dat airsoft apparaten opgeborgen moeten zijn wanneer deze niet gebruikt worden en dat ze niet grijp klaar liggen.

In het huisregelement van de NABV wordt naar het veiligheidsregelement verwezen omtrent opslag en vervoer.

Bij het veiligheidsregelement lid 2 en 3 staat wat over opslag en vervoer.

Voor het opslaan van je airsoftapparaten dien je gebruik te maken van een deugdelijke stationaire opslag met sluitwerk. Een koffer is niet stationair, omdat deze zo mee genomen kan worden. Dus de opslag ruimte moet niet zomaar verplaatsbaar zijn. Een wapenkluis gemonteerd aan de vloer/muur is stationair. Maar een kamer is ook stationair.

 

Het puntje sluitwerk is dan vrij open. Dit kan een simpel dagboek hangslotje zijn, maar dit is uit eigen oogpunt af te raden omdat deze zo open te maken is. Dus is het aan te bevelen om er een goed slot op te doen.

Maar voor het raam zetten is overtreden van de regelementen en kan je lidmaatschap kosten. Daarom in een kast of kluis welke met een goed slot op slot kan.

Voor het stukje vervoer is het in mijn ogen erg open. Je airsoft apparaat moet namelijk uit het zicht zijn, niet onbevoegd gebruikt kunnen worden en niet makkelijk gepakt kunnen worden voor bedreiging/afdreiging.

Er staat dus niks over dat het in een tas, doos of koffer moet. Ook niet dat deze op slot moet. Tenslotte leg je je airsoft apparaat in een doos in de kofferbak welke dicht is dan kunnen er geen onbevoegde bij, en je moet eerst de kofferbak open doen en hem uit je doos halen alvorens je ermee kan af-/be-dreigen.

Zelf raad ik aan je airsoft apparaten in een koffer te doen. Zo zitten ze goed beschermd in het foam. Een tas is flexibel waardoor bij het vallen bijvoorbeeld je loop kapot/krom kan gaan. Op de koffer doe je een hangslot met cijfer combinatie. Dit om te voorkomen dat je hem moet open knippen als je geen sleutel bij hebt (ik spreek uit ervaring).