BB-GATE welke BB’s waar te gebruiken?

BB-GATE welke BB’s waar te gebruiken?

🟢BB-GATE welke BB’s waar te gebruiken?

01-02-2022 kwam de NABV met het bericht naar buiten over de BIO BB’s welke niet langer meer gebruikt mogen worden! Daarom tref je hier welke BB’s je waar mag gebruiken!

 

Ook heeft het wellicht invloed op je huidige airsoft apparaat, of het apparaat dat je wilt gaan aanschaffen. 

Waar niet iedere airsofter zich bewust van is, dat is dat ewn airsoftapparaat met 0,30 niet het zelfde aantal Joule schiet als met 0,20. 

Of wil je een uitgebreide uitleg over over alle soorten BB”s en welke te gebruiken? kijk dan naar de pagina welke BB’s moet ik gebruiken?

 

Verder kun je met deze tool heel makkelijk berekenen wat de waardes zijn met de Joule calculator! Klik hier om die te openen. 

Locaties met antwoord:

Critical Hit

– Toegestane BB’s:

0.2 gram G&G armament

0.2 gram Specna Arms

Area077

– Toegestane BB’s:

ALLES T/M 0.3 gram!

RSL outdoor. Assendelft

 – Toegestane BB’s:

0.2 gram G&G armament

0.2 gram Specna Arms

0.2 gram ASG Open Blaster

3Division (bunkerhill)

– Toegestane BB’s:

0.2 gram G&G armament

0.2 gram Specna Arms

0.2 gram ASG Open Blaster

Copperhead Tactical

– Toegestane BB’s:

ALLES zoals je gewend bent MAAR! Single shot only en met laadstations(in veld verboden) lees de rest op hun FB

Balls and Arrows lelystad

– Toegestane BB’s:

0.2 gram G&G armament

0.2 gram Specna Arms

0.2 gram ASG Open Blaster

*Eigen merk Mach3 bio BB*

Balls and Arrows Emmeloord

– Toegestane BB’s:

0.2 gram G&G armament

0.2 gram Specna Arms

0.2 gram ASG Open Blaster

Deze lijst is onder voorbehoud, er kunnen dingen veranderen controleer het daarom ook altijd toch nog even bij de desbetreffende orga! 

Mocht je een fout/wijziging tegenkomen, vermeld deze dan graag! Hiermee help je andere ook. ❗😎

De Davids overwinning op Goliath bij de raad van state een mijlpaal binnen airsoft⁉️

De Davids overwinning op Goliath bij de raad van state een mijlpaal binnen airsoft⁉️

🍾De Davids overwinning op Goliath bij de raad van state een mijlpaal binnen airsoft⁉️

Het airsoft beleid zal hoogst waarschijnlijk veranderen. Een verdere mijlpaal in de verdere ontwikkeling van onze sport.

Wellicht denk je, ik betaal me NABV en klaar. Dat kan, toch wordt de groep mensen die tegen de beperkingen aanlopen door de monopolie positie die de NABV medio 2013 kreeg groter en groter.

We hebben regelmatig verslag gedaan van de rechtzaak tussen de “Drenth”” en de OVJ. kort samen gevat hij wilde wel Airsoft apparaten hebben en gebruiken maar geen lid zijn van de NABV. Dus hij vroeg een ontheffing aan. En deze werd afgewezen. Alleen hij zette door en begon aan een 4 jaar durende taak: zijn gelijk halen. Iets wat je niet 123 voor elkaar hebt. Er was veel weerstand. Wil je hier alles over weten lees dan deze blog

De NABV laat aan de organisatoren het volgende weten:
“Recentelijk heeft een ontheffinghouder de NABV verzocht een groot aantal van haar regels aan te passen” (dit zodat ontheffinghouders conform NABV regelgeving bij organisaties kunnen spelen).

De NABV heeft het verzoek om de regels aan te passen  afgewezen. Wij staan volledig achter onze regels: alleen NABV-leden en geregistreerde introducees mogen meedoen aan onze evenementen. Dit om iedereen veilig te houden en ervoor te zorgen dat we ons aan de wet houden”.

Het verbaast ons dat dit er staat, elke airsofter vind veiligheid belangrijk, daar let ook de organisator op. Weet dat:
– Een ontheffinghouder wordt beter gescreend dan NABV of introducees.
– Ontheffinghouders vallen onder direct toezicht van de politie/minister J&V, de aangewezen toezichthouders voor de wet wapens en munitie
– De minister geeft wettelijke grondslag voor ontheffinghouders om te airsoften, er wordt zelfs bij de aanvraag gevraagd welke diciplines de ontheffinghouder aan wil deelnemen.
– Een ontheffinghouder valt onder art.4 van de WWM(wapen wetgeving) en in de ontheffing staat het deelnemen aan events zelfs vermeld, waardoor de wettelijke grondslag er ook is.

 

Het is daarom dus apart dat er gekozen wordt om ontheffinghouders te weigeren/buitensluiten door middel van ongelijke behadeling. Of een ontheffinghouder als NABV-lid/introducee alleen te laten deelnemen wat is indirecte verenigingsdwang is. Beide gevallen is bij wet verboden.

 

De eigen belangen lijken hieruit opmakende belangrijker, dat hierdoor organisatoren veel juridische problemen kunnen krijgen is voor hun niet belangrijk. Wel geven ze aan de organisatoren die juridische problemen krijgen door het weigeren willen ze juridisch bijstaan. Al heeft de organisator dan als nog veel gedoe aan zijn hoofd terwijl deze liever wil organiseren. De organisator wordt dus wel door de NABV gesteund, maar op de verkeerde manier.

 

Hoe dit verder gaat verlopen is afwachten, maar het mes snijd aan 2 kanten. De kans is groot dat de NABV nu op organisaties gaat jagen om te kijken of ze niet toevallig “stiekem” een ontheffinghouder toe laten zodat ze deze organisator kunnen straffen.

De stand van de NABV zorgt voor organisaties voor veel problemen; als ze ontheffinghouders toelaten kunnen ze door de NABV vervolgd worden, weigeren ze ontheffinghouders dan kunnen ze door een ontheffinghouder vervolgd worden.

 

Wanneer we meer informatie krijgen houden we u op de hoogte.

 

Brief welke de NABV naar organisaties gestuurd heeft:

Goedemiddag,

Recent heeft een ontheffinghouder de NABV verzocht om een groot aantal van haar regels aan te passen. In dezelfde mail waarschuwde deze airsoft-jurist ook voor rechtszaken tegen airsoft organisaties als zij ontheffinghouders niet zouden laten deelnemen aan airsoftsportevenementen die worden georganiseerd in verenigingsverband.

Over het verzoek en de bijgevoegde waarschuwing is niet alleen intern uitvoerig gesproken, maar het is ook besproken met juristen en met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze gesprekken hebben onze aanpak bevestigd en we willen een aantal belangrijke zaken met jullie delen.

Over het verzoek om regels aan te passen

De NABV heeft de verzoeken om haar regels aan te passen afgewezen. Wij staan volledig achter onze regels: alleen NABV-leden en geregistreerde introducees mogen meedoen aan onze evenementen. Dit is om iedereen veilig te houden en ervoor te zorgen dat we ons aan de wet houden.

Als iemand een ontheffing heeft maar geen lid is, kan die persoon alleen als introducee van een lid meedoen. Dit is hoe we de veiligheid en regels bij evenementen waarborgen. Iemand met een ontheffing kan uiteraard airsoftlocaties of schietbanen afhuren om daar de sport te beoefenen, maar dan wel buiten het verband van de vereniging. Dat is waarvoor een ontheffing gebruikt kan worden.

De NABV vindt het erg belangrijk dat alle deelnemers aan airsoft evenementen die worden georganiseerd in het verband van de NABV, lid zijn of geregistreerd zijn als introducé van een lid. Daarom is dit vastgelegd in de statuten en het licentiereglement.

Over de mogelijkheid van een juridisch proces

Omdat de NABV geen aanleiding ziet haar regels aan te passen voor enkelingen die geen lid zijn, is het niet uit te sluiten dat een ontheffinghouder die geweigerd wordt, daad bij woord voegt en een proces aanspant tegen een airsoftorganisatie.

Belangrijk om te weten is dat zo’n rechtszaak die niet wordt opgetuigd omdat een organisatie iets verkeerd doet, maar omdat die organisatie onze regels volgt. In deze kwestie beschouwt de NABV een proces tegen een organisator als een proces tegen de regels van de hele vereniging, en dus tegen de NABV zelf. Indien deze situatie zich voordoet, zal de NABV zich direct als belanghebbende voegen in het proces en zal ons juridisch team daarin het voortouw nemen.

Wij zijn voorbereid op deze situatie en zullen elke organisatie ondersteunen die hiermee te maken krijgt.

Samenvattend

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen om airsoft te beoefenen buiten de vereniging NABV. Als iemand met een ontheffing wil deelnemen aan evenementen die jullie organiseren onder de vlag van de NABV, dan kan dat alleen als introducé. Dit is uitvoerig besproken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid; van ons en onze lid-organisaties wordt verwacht dat we toezien op de integriteit van de vereniging. Eventuele rechtszaken zien we dan ook met vertrouwen tegemoet.

Hebben jullie vragen of hebben jullie ondersteuning nodig, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Vanzelfsprekend staan we je ook graag te woord als je vragen hebt over de reikwijdte van de regelgeving en de licentie die we je hebben verleend. Samen zorgen we ervoor dat airsoft een veilige en leuke sport blijft voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Na lang wachten.. Heeft de beste man een mijlpaal in de door ontwikkeling van airsoft binnen Nederland bereikt. Hij heeft de zaak gewonnen!!!

De uitspraak

Wat betekend dit?

1. Je kunt nu een ontheffing aanvragen, deze kost €80 voor 5 jaar.

2. Je bent dus niet meer verplicht elk jaar de NABV contributie(€72 elk jaar) te betalen en je hoeft je niet aan (alle)regels te houden van hen. 

3. Geen volledige monoplie positie meer voor de NABV

 

BLOG:

NABV opzeggen?

De zaak

Op 26 april jl. kam er bij de Raad van State een uitspraak online, dit naar aanleiding van de zitting welke op 15 maart jl. plaats vond.

Dit is een opmerkelijke uitspraak die er voor kan zorgen dat veel leden hun NABV lidmaatschap op zeggen. Dit omdat ze zich niet kunnen vinden in het beleid van de NABV, of omdat ze vinden dat ze er te weinig voor terug krijgen. Een ander mogelijk omdat deze liever het geld besteed aan de uitrusting dan aan lidmaatschap.

Samengevat

Kort samengevat staat er namelijk in de uitspraak dat je voor het beoefenen van de airsoft sport ook een ontheffing aan kan vragen. Deze is 5 jaar geldig, kost €80,- en kan aangevraagd worden bij dienst Justis. Met deze ontheffing mag je dan ook gewoon je airsoft apparaten vervoeren van/naar:

  • Organisator (door erkende vereniging aangewezen plaatsen);
  • Erkenningshouder;
  • Schietbaan;
  • De grens voor in/uitvoer.

Dus dit kan best interessant voor vele airsofters zijn. Maar hoe is het zo gekomen leg ik hier onder uit.

Het begin

Op 20 juli 2018 oordeelde de rechtbank van Groningen dat de minister terecht de ontheffing van de airsofter had afgewezen. Alleen had deze rechter niet veel kennis van deze regelgeving. Hierop is de airsofter in bezwaar gegaan bij de hogere rechtbank namelijk, de Raad van State. Deze heeft op 16 december 2020 de airsofter in het gelijk gezet en de minister van J&V(minister) verplicht tot het laten nemen van een nieuwe beslissing.  9 februari 2021 kwam de minister opnieuw met een beslissing maar deze was hetzelfde als de eerste maar dan iets anders geformuleerd, tevens was deze niet getoetst aan de weigeringsgronden welke in art. 7 van de WWM staan. Hierop is de airsofter weer in bezwaar gegaan waarop de rechtszaak op 15 maart jl. gehouden werd bij de Raad van State.

De partijen

In dit hele proces werd de airsofter mede bijgestaan door een jurist welke veel kennis heeft van de Wet Wapens en Munitie(WWM), dit is dezelfde jurist die mee heeft geholpen dat vuurwapenschutters nu geen lid meer hoeven te zijn van de KNSA, en schietverenigingen nu zelf erkenning aan kunnen vragen en hierop ook niet meer met hun leden lid hoeven te zijn van de KNSA.

Bij beide zaken die diende bij de Raad van State had de NABV zich als belanghebbende opgeworpen om zo ook bij deze zitting aanwezig te zijn en inspraak te hebben. Dit terwijl het een zaak was van een airsofter met de minister. Met het oog dat dit eventueel leden zou kunnen kosten of zoals ze aanvoeren bij de rechtbank: “het bestaan van de NABV”, is het begrijpelijk dat ze zich belanghebbende hebben gesteld. Ze lieten zich ondanks hun huis jurist , dhr. Van der Kolk, bijstaan door een advocaat uit Den Bosch.

De rechtszaak

Als je de uitspraak door leest dan zie je dat zoals eerder aangegeven de minister gelet op art.7 WWM niet de juiste toetsingsgronden had om de ontheffing af te wijzen. Er werd als reden aangevoerd: Individuele ontheffingen voor het beoefenen van de airsoftsport zijn geen onderdeel van het beleid. Dergelijke individuele ontheffingen, waarbij eenieder buiten erkend verenigingsverband de gelegenheid zou krijgen op geheel eigen wijze invulling te geven aan deze sport, zouden de doelstellingen, waaronder het eenvoudig toezicht, van het systeem van vrijstellingen ondermijnen. De airsoftsport is in de Cwm(Circulaire Wapens en Munitie) 2019 daarom ook niet benoemd als redelijk belang voor het verkrijgen van een ontheffing.

Maar dit is onjuiste motivering, omdat toezicht onder de korpschef(politie) hoort te vallen en niet via een systeem met “eenvoudig toezicht”. Doordat dit “eenvoudige toezicht” is neergelegd bij een erkende vereniging, in dit geval de NABV, is er sprake van een dwang tot vereniging. Dit is dan weer in strijd met art.11 van het EVRM (Europese wetgeving). In het EVRM staat dat van deze regel afgeweken kan worden als openbare of nationale veiligheid in het geding is. De rechter oordeelde dat er geen onveiligheid is en dus de airsofter gelijk heeft dat het EVRM geschaad wordt met deze regelgeving.

De uitspraak

Hierop heeft de rechter besloten dat de minister binnen acht weken een ontheffing verstrekken aan de airsofter, het is dan alleen de vraag hoe de minister invulling geeft aan deze ontheffing. Maar indien de minister er gekke/aparte dingen in de ontheffing zet kan de airsofter direct beroep aantekenen bij de Raad van State en buigt de rechter zich over de uitgegeven ontheffing.

De toekomst

Hoe ziet de toekomst er dan uit voor de airsofters? Dit ligt mede aan de spelers zelf. Als men massaal hun NABV lidmaatschap opzegt zullen organisaties kijken wat de NABV doet. Zegt deze dat ze geen personen met ontheffing toe mogen laten is er sprake van ongelijke behandeling en kunnen daar rechtszaken met schadeclaims uit voortvloeien(dit kan ook al bij enkele spelers met ontheffing). Iets waar organisatoren niet om staan te springen, maar dan zullen organisatoren ook hun velden omzetten naar een schietbaan of erkenningshouder worden zodat spelers nog steeds naar hun kunnen reizen. Er zijn al enkele organisatoren die erkenningshouder zijn of die van hun terrein een schietbaan hebben gemaakt om zo als het nodig is, onafhankelijk van de NABV te kunnen zijn.

Sommige spelers raken helemaal in paniek na het lezen van deze uitspraak en denken dat de airsoft wereld nu vergaat. Dit is een lastig iets omdat airsoft geregeld is in de CWM en de RWM(Regeling Wapens en Munitie), als ze dit willen aanpassen moet het met veel gedoe door de kamer.
Ook zou het verbieden van airsoft een dusdanige hoge kostenpost met zich mee brengen welke de overheid niet wil hebben, vooral nu met de nieuwe bezuinigingen welke doorgevoerd zijn. Ook zijn er dan nog de vele airsoft apparaten welke rond blijven zwerven in het land op kamertjes. Iets wat de overheid dan ook niet graag ziet gebeuren.

De conclusie

Het is dus vanaf nu mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij dienst Justis en zo airsoft apparaten te bezitten zonder NABV lidmaatschap. Dit kost je €80,- voor de duur van 5 jaar. Hierbij wordt je door de politie gescreend en krijg je eventueel thuis bezoek van de politie die op die manier wat inzicht krijgt in hoe jij als persoon bent.
Maar nog beter is even af te wachten op de verleende ontheffing zodat je weet hoe deze in elkaar zit. Zitten er dan rare dingen in dan zal dit weer naar de rechtbank gaan om aangepast te laten worden.

Uitspraak Raad van State in het voordeel van verzamelaar!

Uitspraak Raad van State in het voordeel van verzamelaar!

🗞Uitspraak Raad van State in het voordeel van verzamelaar!

Eind september stapte de Drentenaar naar de rechter. Omdat hij het niet eens is met o.a. het verplicht lid zijn van de NABV.

Onlangs volgde de uitspraak zoals bij rtvdrenthe te lezen is:

Justitieminister Ferd Grapperhaus is veel te snel geweest met het weigeren van een ontheffing voor het bezit van airsoftwapens die een verzamelaar uit Elim heeft aangevraagd. Dit vindt de Raad van State waar de verzamelaar in hoger beroep is gegaan. Justitie en Veiligheid moet de hele aanvraagprocedure opnieuw optuigen, zo blijkt uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter.

Voor de 36-jarige man uit Elim, die niet met zijn naam in de publiciteit wil, zit er een principiële kant aan. Hij mag namelijk de als twee druppels water op echte wapens lijkende airsoftapparaten alleen verzamelen als hij lid is van de airsoftvereniging NABV. Hij vindt dat de overheid hem niet kan verplichten om lid te worden van een vereniging.

Als enige alternatief kan hij bij de minister een ontheffing van de Wet Wapens en Munitie (WWM) aanvragen. Dat deed hij. De minister wees de aanvraag af met de mededeling dat de verzamelaar daarmee alleen maar de lidmaatschapseis wilde omzeilen. Dat vindt de Raad van State niet juist. De WWM kent een paar weigeringsgronden. Daar hebben de ambtenaren op het ministerie de ontheffingsaanvraag niet langs gelegd.

Update❗️

Een opmerkelijke uitspraak op gronden van de ABRvS zelf.

Jammer genoeg hoefde de afdeling hierna niet meer in te gaan op de aangevoerde gronden, maar het uiteindelijke resultaat blijft hetzelfde.

Iedereen kan voor 80,00 Euro een ontheffing vragen voor het bezit, vervoer, binnenkomen, uitgaan, enz van Airsoft apparaten. Een ontheffing is vijfjaar geldig.

Ook mag de minister geen zwaardere eisen stellen aan de ontheffing dan aan de vrijstelling met daaraan gekoppeld verplicht lidmaatschap van de NABV. Hierdoor zal bij iedereen die voor een VOG in aanmerking komt een ontheffing niet geweigerd kunnen worden.

Indien de minister wel zwaardere eisen stelt is dit in strijd met de vrijheid van vereniging omdat de minister de keuzevrijheid van het (niet) verenigen beïnvloedt.
Hierover bestaat al een arrest van het EHRM.

Bron: Peter Vuwa